Bưu điện văn hóa xã Cát Hải

  • Mã bưu điện: 592480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Hải
  • Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563653465