Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi

  • Mã bưu điện: 592930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi
  • Địa chỉ: Thôn Phú Ninh Đông, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563858947