Bưu điện văn hóa xã Hòai Sơn

  • Mã bưu điện: 593450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Túy Thạnh, Xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563866253