Bưu điện văn hóa xã Phước Sơn

  • Mã bưu điện: 591730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: 02563830115