Bưu điện văn hóa xã Nhơn Lý

  • Mã bưu điện: 591120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Lý
  • Địa chỉ: Thôn Lý Hưng, Xã Nhơn Lý, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563845507