Bưu điện Trung chuyển Trạm Vận chuyển Bình Định

  • Mã bưu điện: 590959
  • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trạm Vận chuyển Bình Định
  • Địa chỉ: 356-358 đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563525128