Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thọ

  • Mã bưu điện: 592240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Lộc 1, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563837029