Bưu điện văn hóa xã Cát Trinh

  • Mã bưu điện: 592420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Trinh
  • Địa chỉ: Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563650000