Bưu điện văn hóa xã VĨNH KIM

  • Mã bưu điện: 594035
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VĨNH KIM
  • Địa chỉ: Làng Đắc Tra, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Thạnh
  • Điện thoại: 02563786197