Bưu điện văn hóa xã Minh Châu

  • Mã bưu điện: 154770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Châu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433963000