Bưu điện văn hóa xã Lý Bôn

  • Mã bưu điện: 276701
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lý Bôn
  • Địa chỉ: Xóm Nà Pồng, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm
  • Điện thoại: 01238086611