Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Phục Hòa

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Phục Hòa, Cao Bằng: Bưu điện Phục Hòa, Bưu điện Tà Lùng, Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu, Bưu điện văn hóa xã Hồng Đại, Bưu điện văn hóa xã Cách Linh, Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện, Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tiên Thành, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng, Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phục Hòa, Bưu cục văn phòng BC VP huyện Phục Hòa

Bưu điện Phục Hòa

 • Mã bưu điện: 277800
 • Bưu cục: Bưu điện Phục Hòa
 • Địa chỉ: Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 02063.822.101

Bưu điện Tà Lùng

 • Mã bưu điện: 277801
 • Bưu cục: Bưu điện Tà Lùng
 • Địa chỉ: Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 02063.824.101

Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu

 • Mã bưu điện: 277910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Triệu Ẩu
 • Địa chỉ: Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 0943101349

Bưu điện văn hóa xã Hồng Đại

 • Mã bưu điện: 277940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Đại
 • Địa chỉ: Xóm Nà Suối A, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 0941026528

Bưu điện văn hóa xã Cách Linh

 • Mã bưu điện: 277840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cách Linh
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 01658205334

Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện

 • Mã bưu điện: 278010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Thiện
 • Địa chỉ: Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 0914852070

Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn

 • Mã bưu điện: 277970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 0949 418251

Bưu điện văn hóa xã Tiên Thành

 • Mã bưu điện: 278030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Thành
 • Địa chỉ: Xóm Ba Liên, Xã Tiên Thành, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 01232300886

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng

 • Mã bưu điện: 277880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hưng
 • Địa chỉ: Xóm Tục Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 0963529 071

Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng

 • Mã bưu điện: 277802
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoỏng Lèng
 • Địa chỉ: Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 02063824101

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phục Hòa

 • Mã bưu điện: 277830
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phục Hòa
 • Địa chỉ: Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: 02063822101

Bưu cục văn phòng BC VP huyện Phục Hòa

 • Mã bưu điện: 277832
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP huyện Phục Hòa
 • Địa chỉ: Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa
 • Điện thoại: