Bưu điện văn hóa xã Long Thành Trung

  • Mã bưu điện: 842750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Thành Trung
  • Địa chỉ: Sô´QL22B, Ấp Long Trung, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành
  • Điện thoại: 01257799390