Bưu điện văn hóa xã Long Hà

  • Mã bưu điện: 834580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hà
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 02713776333