Bưu điện văn hóa xã Long Bình

  • Mã bưu điện: 834710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Bình
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 01249003179