Bưu điện văn hóa xã Phú Trung

  • Mã bưu điện: 834640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Trung
  • Địa chỉ: Thôn Phú Tâm, Xã Phú Trung, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 0966883985