Bưu điện Đồng Xoài

  • Mã bưu điện: 830000
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Xoài
  • Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài
  • Điện thoại: 02713887123