Bưu điện Đức Liễu

  • Mã bưu điện: 831820
  • Bưu cục: Bưu điện Đức Liễu
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713997000