Bưu điện văn hóa xã Đăng Hà VHX

  • Mã bưu điện: 831880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăng Hà VHX
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 0944757458