Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Bù Gia Mập

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước, bao gồm: Bưu điện Bù Gia Mập, Bưu điện Đăk Ơ, Bưu điện Đa Kia, Bưu điện văn hóa xã Bù Gia Mập, Bưu điện văn hóa xã Bình Thắng, Bưu điện văn hóa xã Phú Văn, Hòm thư Công cộng Số 01, Hòm thư Công cộng Số 02, Bưu cục văn phòng VPH Bù Gia Mập

Bưu điện Bù Gia Mập

 • Mã bưu điện: 832350
 • Bưu cục: Bưu điện Bù Gia Mập
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: 02713760770

Bưu điện Đăk Ơ

 • Mã bưu điện: 832050
 • Bưu cục: Bưu điện Đăk Ơ
 • Địa chỉ: Thôn Đắk Lim, Xã Đắk Ơ, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: 02713719906

Bưu điện Đa Kia

 • Mã bưu điện: 832110
 • Bưu cục: Bưu điện Đa Kia
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: 02713710001

Bưu điện văn hóa xã Bù Gia Mập

 • Mã bưu điện: 832070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bù Gia Mập
 • Địa chỉ: Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: 02713719001

Bưu điện văn hóa xã Bình Thắng

 • Mã bưu điện: 832130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thắng
 • Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: 02713715156

Bưu điện văn hóa xã Phú Văn

 • Mã bưu điện: 832031
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Văn
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: 0975449150

Hòm thư Công cộng Số 01

 • Mã bưu điện: 832036
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 01
 • Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 02

 • Mã bưu điện: 832436
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 02
 • Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VPH Bù Gia Mập

 • Mã bưu điện: 832365
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPH Bù Gia Mập
 • Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
 • Điện thoại: