Bưu điện Phú Riềng

  • Mã bưu điện: 834500
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Riềng
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 02713776039