Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phước Long

  • Mã bưu điện: 832020
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phước Long
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Đinh Tiên Hòang, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long
  • Điện thoại: 02713780222