Bưu điện Bình Phước

  • Mã bưu điện: 830900
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Phước
  • Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài
  • Điện thoại: 02713870264