Bưu điện KHL Bình Phước

  • Mã bưu điện: 831290
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Bình Phước
  • Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài
  • Điện thoại: 02713870332