Đại lý bưu điện Nghĩa Trung

  • Mã bưu điện: 831869
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nghĩa Trung
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 0917784582