Đại lý bưu điện Nghĩa Trung 2

  • Mã bưu điện: 831871
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nghĩa Trung 2
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 0336222151