Bưu điện Đa Kia

  • Mã bưu điện: 832110
  • Bưu cục: Bưu điện Đa Kia
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập
  • Điện thoại: 02713710001