Bưu điện văn hóa xã Bom Bo VHX

  • Mã bưu điện: 831780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bom Bo VHX
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713957455