Bưu điện Minh Hưng

  • Mã bưu điện: 831800
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Hưng
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713971200