Bưu điện văn hóa xã Long Hưng

  • Mã bưu điện: 834540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hưng
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng
  • Điện thoại: 02713725999