Bưu điện văn hóa xã Liên Ninh

  • Mã bưu điện: 135500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 0978161169