Bưu điện Giao Dịch Văn Phú

  • Mã bưu điện: 152793
  • Bưu cục: Bưu điện Giao Dịch Văn Phú
  • Địa chỉ: Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: