Bưu điện văn hóa xã Lê Lai

  • Mã bưu điện: 277180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Lai
  • Địa chỉ: Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 0943449666