Bưu điện văn hóa xã La Dạ

  • Mã bưu điện: 802960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Dạ
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã La Dạ, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: ‎0947679759