Bưu điện văn hóa xã La Bằng

  • Mã bưu điện: 255800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Bằng
  • Địa chỉ: Xóm La Bằng, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0962148911