Bưu điện văn hóa xã Krông Jing

  • Mã bưu điện: 634070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Jing
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3731035