Bưu điện văn hóa xã Cư Êwi

  • Mã bưu điện: 636731
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Êwi
  • Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 631800