Bưu điện văn hóa xã Đắk Liêng

  • Mã bưu điện: 637460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Liêng
  • Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3586104