Bưu điện văn hóa xã Ea Tar

  • Mã bưu điện: 634360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Tar
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0626 3834100