Bưu điện văn hóa xã Kinh Kệ

  • Mã bưu điện: 293110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kinh Kệ
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 826482