Bưu điện văn hóa xã Kim Phượng

  • Mã bưu điện: 254510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Phượng
  • Địa chỉ: Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0948524967