Bưu điện văn hóa xã Khoen On

  • Mã bưu điện: 393200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khoen On
  • Địa chỉ: Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: 01633043403