Bưu điện văn hóa xã Khánh Trung

  • Mã bưu điện: 654030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Trung
  • Địa chỉ: Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790437