Bưu điện văn hóa xã Hương Xuân

  • Mã bưu điện: 535440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Lương I, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 558114