Bưu điện văn hóa xã Hướng Lập

  • Mã bưu điện: 522658
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hướng Lập
  • Địa chỉ: Thôn A Xóc, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 01675405116