Bưu điện KHL Đông Hà

  • Mã bưu điện: 521320
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Đông Hà
  • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333850999