Bưu điện văn phòng VPBĐ Tỉnh Quảng Trị

  • Mã bưu điện: 521133
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ Tỉnh Quảng Trị
  • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: