Bưu điện khai thác cấp 2 KT Gio Linh

  • Mã bưu điện: 521410
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gio Linh
  • Địa chỉ: Khu Phố 6, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825009