Bưu điện văn hóa xã Hưng Điền 2

  • Mã bưu điện: 855141
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Điền 2
  • Địa chỉ: Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723970004