Long An

Bưu điện văn hóa xã Tuyên Thạnh

Mã bưu điện: 855730 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuyên Thạnh Địa chỉ: Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường Điện thoại: 02723840000

Bưu điện văn hóa xã Bình Hiệp

Mã bưu điện: 855710 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hiệp Địa chỉ: Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường Điện thoại: 02723951366

Bưu điện Kiến Tường

Mã bưu điện: 855600 Bưu cục: Bưu điện Kiến Tường Địa chỉ: Sô´14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường Điện thoại: 02723841007

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu B

Mã bưu điện: 855365 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu B Địa chỉ: Ấp 2, Xã Vĩnh Châu B, Huyện Tân Hưng Điện thoại: 02723861993

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu A

Mã bưu điện: 855375 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu A Địa chỉ: Ấp Vĩnh Nguyện, Xã Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng Điện thoại: 02723862008

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Đại

Mã bưu điện: 855390 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Đại Địa chỉ: Ấp Vĩnh Ân, Xã Vĩnh Đại, Huyện Tân Hưng Điện thoại: 02723987008

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bửu

Mã bưu điện: 855384 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bửu Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng Điện thoại: 02723603005